Tư vấn xin cấp thẻ tạm trú

Tư vấn xin cấp thẻ tạm trú

Dịch vụ thẻ tạm trú
Tư vấn cấp thẻ tạm trú

Trong quá trình nhiều năm làm việc trong ngành dịch vụ nói chung và dịch vụ thẻ tạm trú nói riêng, chúng tôi thấu hiểu những khó khăn, vướng mắc mà người nước ngoài gặp phải khi làm thẻ tạm trú

Legal ANT chúng tôi cung cấp một vài thông tin cơ bản hữu ích cho người nước ngoài làm thẻ tạm trú để giúp quý khách có cái nhìn cụ thể hơn về thẻ tạm trú tại Việt Nam.

Điều kiện cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

 • Hộ chiếu của người nước ngoài phải còn hạn sử dụng tối thiểu là 1 năm.
 • Đối với trường hợp có giấy phép lao động thì giấy phép lao động của người nước ngoài còn phải có thời hạn 01 năm kể từ thời điểm dự định xin cấp thẻ tạm trú. Đối với nhà đầu tư thì phải có văn bản tài liệu chứng minh người nước ngoài góp vốn, đầu tư vào doanh nghiệp tại Việt Nam (Có thể là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư ….)
 • Người nước ngoài phải có thời hạn tạm trú nhất định tại Việt Nam.

  Những ai được cấp thẻ tạm trú?

 • Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Người nước ngoài là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (trừ người đại diện theo ủy quyền);
 • Người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần;
 • Luật sư nước ngoài đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt nam theo qui định của pháp luật;
 • Người nước ngoài có giấy phép lao động đang làm việc tại các loại hình doanh nghiệp, VPĐD các công ty nước ngoài;
 • Chuyên gia, sinh viên, học viên, đang làm việc, học tập theo các chương trình, dự án quốc gia ký kết giữa các Bộ, Ngành được Chính phủ phê duyệt;
 • Thân nhân đi cùng gồm (cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp thẻ).

  Thời hạn thẻ tạm trú.

 • – Thời hạn thẻ tạm trú được cấp có giá trị ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.
 • – Thẻ tạm trú có ký hiệu NG3, LV1, LV2, ĐT và DH có thời hạn không quá 05 năm.
 • – Thẻ tạm trú có ký hiệu NN1, NN2, TT có thời hạn không quá 03 năm.
 • – Thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ và PV1 có thời hạn không quá 02 năm.