Thủ tục làm thẻ tạm trú 2 năm

Công ty tư vấn Legal ANT tư vấn các vấn đề thẻ tạm trú, dịch vụ xin thẻ tạm trú 2 năm cho người nước ngoài là thân nhân của người đã có thẻ tạm trú,

xin thẻ tạm trú  2 năm cho nhà đầu tư, người có giấy phép lao động…

Dịch vụ xin nhanh thẻ tạm trú 2 năm

Thẻ cư trú 2 năm được cấp cho người có đủ điều kiện: nhà đầu tư vào Việt Nam

Cấp cho người có giấy phép lao động làm việc ở Việt Nam

Thời hạn của thẻ tạm trú có giá trị 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm.

Người sử dụng thẻ phải tuân thủ đúng các quy định về sử dụng thẻ tạm trú.

Mất thẻ tạm trú thì phải trình báo việc mất thẻ.

Không còn nhu cầu sử dụng thẻ tạm trú thì phải nộp lại cho cơ quan cấp.

Khi có thay đổi về công ty làm việc, địa chỉ hoặc các thông tin khác trên thẻ tạm trú thì phải thông báo đến cơ quan xuất nhập cảnh để  xin đính chính thông tin thẻ tạm trú hoạc xin cấp lại thẻ tạm trú.

Dịch vụ làm Thẻ tạm trú 2 năm cho người  ngoài  rẻ nhất.