Thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Kiên Giang

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Kiên Giang

Tại Kiên Giang Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thành phố Kiên Giang là đơn vị thụ lý giải quyết hồ sơ xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài. Người nước ngoài đang ở Kiên Giang dưới dạng thị thực ngắn hạn hoặc thẻ tạm trú cũ đã sắp hết hạn thì có thể thực hiện thủ tục xin cấp thẻ tạm trú, gia hạn thẻ tạm trú.

Legal ANT tư vấn thủ tục cấp thẻ tạm trú tại Kiên Giang

Thẻ tạm trú là một dạng thị thực cấp cho người nước ngoài là nhà đầu tư, trưởng văn phòng đại diện các tổ chức phi chính phủ và người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam với thời gian tối thiểu từ 01 năm trở lên.

Người nước ngoài vào Việt Nam đủ điều kiện có thể được cấp thẻ tạm trú. Khi visa, thẻ tạm trú của người nước ngoài hết hạn, có thể thực hiện thủ tục để được gia hạn thẻ tạm trú. Legal ANT tư vấn tới khách hàng các trường hợp người nước ngoài được gia hạn thẻ tạm trú.

Những người trong diện được cấp thẻ tạm trú tại Kiên Giang bao gồm:

–          Nhà đầu tư nước ngoài;Trưởng văn phòng đại diện các tổ chức phí chính phủ;

–          Luật sư đã được Bộ tư pháp Việt Nam cấp giấy phép hành nghề;

–          Người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động.

Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú tại Kiên Giang cho người nước ngoài:

–          Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp, tổ chức bảo lãnh cho người ngoài (Bao gồm bản sao đăng ký kinh doanh, bản sao giấy chứng nhận mẫu dấu, bản sao đăng ký mã số thuế, Bản đăng ký mẫu chứ ký và con dấu);

–          Hộ chiếu của người nước ngoài phải còn thời hạn tối thiểu 06 tháng;

–          Giấy phép lao động (Nhà đầu tư, trưởng văn phòng dự án, tổ chức phi chính phủ, luật sư nước ngoài được cấp giấy phép hành nghề tại Việt Nam không phải xin cấp giấy phép lao động)

–          Mẫu đơn đề nghị xin cấp thẻ tạm trú Việt Nam.

–          Mẫu đơn thông tin về người nước ngoài (Có ảnh và đóng dấu)…

Khách hàng có nhu cầu cư trú dài hạn ở Việt Nam có thể tham khảo thủ tục xin giấy phép lao động-work permit để xin visa 3 năm.

Người nước ngoài có thể được gia hạn thẻ tạm trú tại Kiên Giang nếu có đủ điều kiện:

Người nước ngoài đã được cấp visa Việt Nam hoặc thẻ tạm trú mà visa và thẻ tạm trú đó sắp hết hạn hãy liên hệ ngay với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam để được hướng dẫn thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú 3 năm, cấp mới thẻ tạm trú 3 năm.

Giá trị của thẻ tạm trú gia hạn:

Thẻ tạm trú được gia hạn có giá trị pháp lý và giá trị sử dụng như với thẻ tạm trú được cấp trước đó và tùy thuộc vào thời gian của thẻ tạm trú gia hạn.

Mọi thắc mắc liên quan đến thủ tục xin cấp visa Việt Nam khách hàng liên hệ với văn phòng Legal ANT để được tư vấn và hướng dẫn thực hiện thủ tục.

BỘ PHẬN TƯ VẤN THẺ TẠM TRÚ VIET NAM LEGAL ANT