Thẻ tạm trú 2 năm cho người lao động nước ngoài

Thẻ tạm trú 2 năm cho người lao động nước ngoài cấp cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để làm việc, đã được cấp giấy phép lao động Việt Nam, hoặc thuộc các trường hợp được miễn giấy phép lao động. Thẻ tạm trú 2 năm bảo đảm cho người nước ngoài lưu trú liên tục để làm việc tại Việt Nam trong thời gian 2 năm, trong thời hạn của thẻ tạm trú đã được cấp, khách nước ngoài được xuất nhập cảnh Việt Nam nhiều lần.

Người lao động nước ngoài thuộc diện được cấp thẻ tạm trú theo quy định của pháp luật.

Thẻ tạm trú được cấp cho các đối tượng sau đây

  1. Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
  2. Người nước ngoài là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (trừ người đại diện theo ủy quyền);
  3. Người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần;
  4. Luật sư nước ngoài đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt nam theo qui định của pháp luật;
  5. Người nước ngoài có giấy phép lao động đang làm việc tại các loại hình doanh nghiệp, VPĐD các công ty nước ngoài;
  6. Chuyên gia, sinh viên, học viên, đang làm việc, học tập theo các chương trình, dự án quốc gia ký kết giữa các Bộ, Ngành được Chính phủ phê duyệt;
  7. Thân nhân đi cùng gồm (cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp thẻ).

Để tạo điều kiện cho việc lưu trú và sinh hoạt của người lao động nước ngoài, pháp luật quy định thẻ tạm trú 2 năm còn được cấp cho thân nhân đi cùng người lao động nước ngoài tại Việt Nam, đó là vợ/ chồng, con, cha, mẹ của người được cấp thẻ tạm trú lao động.

Tìm hiểu thủ tục và hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú 2 năm cho người lao động nước ngoài tại http://thetamtru.info/category/tu-van-the-tam-tru/

Thủ tục có liên quan có thể khách hàng quan tâm visa thương mại

giấy phép lao động

công văn nhập cảnh