Xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài theo quy định 2015

Theo quy định, thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam đươc cấp cho các đối tượng sau:

Read more