Sếp tôi người Hàn Quốc muốn xin thẻ tạm trú 3 năm cần phải làm thế nào?

Sếp tôi người Hàn Quốc muốn xin thẻ tạm trú 3 năm cần phải làm thế nào?

 

 LS trả lời

_ Để xin được cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam thì người nước ngoài cần đáp ứng những điều kiện về xin cấp thẻ tạm trú như: mục đích ở Việt Nam hợp pháp, để đầu tư lao động (có giấy tờ chứng minh là nhà đầu tư, hoặc có giấy phép lao động do sở lao động cấp), có các giấy tờ của cơ quan bảo lãnh.

_ Nếu muốn xin thẻ tạm trú 3 năm thì các giấy tờ của người nước ngoài khi làm hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú phải còn thời hạn ít nhất tương đương 3 năm:

+   Nếu người nước ngoài là trưởng văn phòng đại diện thì giấy phép lao động cho trưởng văn phòng đại diện phải có thời hạn 3 năm. Giấy phép hoạt động của văn phòng đại diện phải còn thời hạn lớn hơn 3 năm. Hộ chiếu của người nước ngoài xin thẻ tạm trú 3 năm cũng phải còn thời hạn trên 3 năm.

+ Nếu người nước ngoài muốn xin thẻ tạm trú 3 năm là nhà đầu tư thì giấy phép đầu tư phải có thời hạn  hoạt  động dài hơn thời hạn xin cấp thẻ tạm trú.

+ Người lao dộng xin thẻ tạm trú 3 năm thì giấy phép lao động phải có thời hạn 3 năm. Ngoài ra hộ chiếu cũng phải có thời hạn lớn hơn.

 

Như vậy để xin được thẻ tạm trú 3 năm cho người nước ngoài thì các yếu tố về hồ sơ phải đầy đủ ngoài  ra việc cấp thẻ còn phụ thuộc vào sự chấp hành pháp luật của người nước ngoài khi ở Việt Nam, phụ thuộc vào sự hoạt động của công ty bảo lãnh cho người xin cấp thẻ.

 

Chúc bạn xin cấp thẻ tạm trú 3 năm cho sếp thành công!