Luật sư tư vấn gia hạn thẻ tạm trú, gia hạn thẻ cư trú

Người nước ngoài vào Việt Nam đủ điều kiện có thể được cấp thẻ tạm trú. Khi visa, thẻ tạm trú của người nước ngoài hết hạn, có thể thực hiện thủ tục để được gia hạn thẻ tạm trú. Legal ANT tư vấn tới khách hàng các trường hợp người nước ngoài được gia hạn thẻ tạm trú.

Những người nước ngoài được gia hạn hoặc cấp thẻ tạm trú với thời hạn hai năm bao gồm.

  1. Nhà đầu tư nước ngoài;Trưởng văn phòng đại diện các tổ chức phí chính phủ;
  2. Luật sư đã được Bộ tư pháp Việt Nam cấp giấy phép hành nghề;
  3. Người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động.

Cơ quan cấp thẻ tạm trú 2 năm  cho người nước ngoài.

Người nước ngoài tùy vào từng trường hợp có thể làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú tại một trong những cơ quan sau của Việt Nam;

  1. Cục quản lý xuất nhập cảnh
  2. Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố;

Hồ sơ người nước ngoài cần chuẩn bị cho việc cấp thẻ tạm trú Việt Nam

  1. Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp, tổ chức bảo lãnh cho người ngoài
  2. Hộ chiếu của người nước ngoài phải còn thời hạn tối thiểu 06 tháng;
  3. Giấy phép lao động (Nhà đầu tư, trưởng văn phòng dự án, tổ chức phi chính phủ, luật sư nước ngoài được cấp giấy phép hành nghề tại Việt Nam không phải xin cấp giấy phép lao động).

Giá trị của thẻ tạm trú gia hạn:

Thẻ tạm trú được gia hạn có giá trị pháp lý và giá trị sử dụng như với thẻ tạm trú được cấp trước đó và tùy thuộc vào thời gian của thẻ tạm trú gia hạn.

Khách hàng có nhu cầu cư trú dài hạn ở Việt Nam có thể tham khảo thủ tục xin giấy phép lao động-work permit để xin visa 3 năm.

Mọi thắc mắc liên quan đến thủ tục xin cấp visa Việt Nam, thẻ tạm trú khách hàng liên hệ với văn phòng Legal ANT để được tư vấn và hướng dẫn thực hiện thủ tục.

BỘ PHẬN TƯ VẤN VISA VIET NAM ANT CONSULTANT