Lệ phí nhà nước xin cấp thẻ tạm trú

Lệ phí nhà nước xin cấp thẻ tạm trú

Legalviet xin trả lời về mức lệ phí nhà nước quy định mà người xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài, câu hỏi nhận được rất nhiều sự quan tâm của bạn đọc trong thời gian qua.

Lệ phí nhà nước quy định cho việc cấp thẻ thường trú, thẻ tạm trú cho người nước ngoài có thời hạn 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm với mức phí tương ứng là  là 60; 80;-100$ tùy từng thời hạn của thẻ tạm trú.

 

Lệ phí này được quy định tại

Quyết định của Bộ trưởng Bộ tài chính số 136/1999/QĐ- BTC ngày 10/11/1999 ban hành biểu mức thu lệ phí nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.