Dịch vụ xin thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc tại Hà Nội

Dịch vụ xin thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc tại Hà Nội

Legal ANT chuyên tư vấn hồ sơ, thủ tục xin thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc. Dịch vụ xin thẻ tạm trú của chúng tôi sẽ đại diện khách hàng soạn hồ sơ và hoàn thành các thủ tục xin thẻ tạm trú tại cơ quan nhà nước.

Người Hàn Quốc được cấp thẻ tạm trú trong trường hợp nào?

  • Là nhà đầu tư ( có tên trong danh sách góp vốn)
  • Người Hàn Quốc đến Việt Nam làm việc
  • Gia đình của người lao động

Dịch vụ thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc

  • Cung cấp thông tin về hồ sơ, thủ tục xin thẻ tạm trú
  • Soạn hồ sơ
  • Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước
  • Nhận kết quả về
  • Trả kết quả cho khách hàng

Khi quý vị muốn làm thẻ tạm trú mà lại quá bận rộn, hoặc quý muốn xin được thẻ tạm trú một cách nhanh chóng.

Vui lòng liên hệ với dịch vụ của chúng tôi.