Cấp thẻ tạm trú cho Giám đốc công ty

Thẻ tạm trú cho Giám đốc công ty là gì? Làm cách nào để đăng ký được thẻ tạm trú cho Giám đốc công ty?

Thẻ tạm trú cấp cho Giám đốc công ty là trường hợp thẻ cấp cho cá nhân nước ngoài ký kết hợp đồng lao động tại Việt Nam với chức danh Giám đốc hoặc Giám đốc công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

Thẻ tạm trú cho Giám đốc công ty có thể thuộc một trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: chủ sở hữu của Công ty là cá nhân nước ngoài đồng thời là giám đốc của Công ty thì người này được cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam khi có yêu cầu. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú được lập thành 01 bộ nộp tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, gồm:

a/ 01 văn bản đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu N7A);

b/ 01 tờ khai thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu N7B) có dán ảnh và đóng dấu giáp lai của Công ty;

c/ 02 ảnh (mặt nhìn thẳng, đầu trần, không đeo kính màu);

d/ 01 bản sao hoặc bản photo hộ chiếu còn giá trị (mang bản chính để đối chiếu);

e/ 01 bản sao hoặc bản photo (mang bản chính để đối chiếu) hồ sơ Công ty như: Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Trường hợp 2: chủ sở hữu của Công ty là một doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài thì giám đốc của Công ty phải có Giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp trước khi đề nghị cấp thẻ tạm trú. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cũng được  lập thành 1 bộ nộp tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, gồm các giấy tờ, tài liệu quy định từ điểm a/ đến điểm d/ tại mục 1 nêu trên kèm theo bản sao hoặc bản photo (mang bản chính để đối chiếu) giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động của người này.

Thẻ tạm trú cho Giám đốc thời gian không quá 3 năm và có lệ phí là 155 USD (theo quy định thống nhất tại tất cả các cơ quan xuất nhập cảnh).

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 0902.183.755  để được tư vấn miễn phí.